Hosťovacie povolenky

Cenník a zoznam  hosťovacích povoleniek pre miestne vody MSO SRZ ŽILINA

1. Kaprová denná pre členov SRZ ............10 eur
2. Kaprová týždenná pre členov SRZ .......40 eur
3. Pstruhová denná  pre členov SRZ ........20 eur
4. Lipňová denná pre členov SRZ .............20 eur
5. Kaprová denná pre nečlenov..................20 eur ( povolenka pre nerybárov a cudzincov)
6. Kaprová týždenná pre nečlenov ............80 eur (povolenka pre nerybárov a cudzincov)
7. Lipňová denná pre nečlenov ................. 20 eur (povolenka pre nerybárov a cudzincov)
8. Pstruhová denná pre nečlenov ..............30 eur ( povolenka pre nerybárov a cudzincov)
9. Detská kaprová povolenka týždňová (do 14 rokov) 5 eur ( člen SRZ) 
10.Detská kaprová povolenka týždňová(do 14 rokov) 10 eur nečlen Srz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podmienkou vydania hosťovacej povolenky je platný štátny lístok. Uvedené platí aj pre nerybárov. Štátny lístok zakúpite na mestskom úrade, alebo v obci na hociktorom mieste v SR. 
Cenník štátnych lístkov:
1. Týždenný štátny rybársky lístok.... 1,50 eur 
2. Mesačný štátny rybársky lístok.......3,00 eur 
3. Ročný štátny rybársky lístok ..........10,50 eur 
4. Trojročný štátny rybársky lístok .....25,00 eur 
Hosťovacie povolenky zakúpite priamo v našej kamennej predajni na adrese: 
Rybárske potreby
Daniel Jankech
Za plavárňou 8907/15
010 08 Žilina
Mobil: 0948 565 027
Tel/fax: 041/564 01 89
e-mail: rybar02@gmail.com
 
Otváracie hodiny-letné obdobie:
od 1.apríla do 30 septembra.
pondelok až piatok: 8:30- 18:00
sobota: 8:30- 12:00
Zimné obdobie:
od 1.októbra do 31 marca
pondelok až piatok 9:00-17:00
sobota: 9:00-12:00
Tešíme sa na Vašu návštevu!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoznam rybárskych revírov na ktorých je možné loviť po zakúpení hosťovacej povolenky: 
 
Kaprárske revíry- stojatá voda.
1. Vodná nádrž STRÁŽOV (plocha 15 hektárov) 3-5780-1-1
Charakteristika: Vodná plocha nádrže pri obci Strážov . Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami  je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO). Kotvenie odstavených člnov je povolené na vyhradených miestach  (pri závore a pri bráne na konci rybníka) 
Maximálna lovná miera kapra 70 cm !!! - Revír v režime ostatných vôd. Chytanie celoročné. 
Zarybnenie: Rybník je zarybnený predovšetkým kaprom. Každoročne napúšťaná násad K3 (42-55 cm) Tiež sa pravidelne zarybňuje násadou zubáča, šťuky a lieňa. Zubáč a šťuka cca 1 ročná násada. Lieň lovný 25-30 cm. V rybníku sa samozrejme nachádzajú aj sprievodné druhy rýb. Pleskáč, plotica, červenica, belica, jalec. Ale aj amur a úhor. 
2. Vodná nádrž KOŠIARE (plocha 9,3 hektára) 3-5200-1-1
Charakteristika: Vodná plocha nádrže nachádzajúca sa na potoku Čierňanka v katastri mesta Rajec. Rybník sa nachádza v údolí bývalého potoka a je v prekrásnom prostredí medzi horami, kde si vychutnáte ticho  a prírodu.Vynikajúce miesto aj pre nočný lov počas teplých letných nocí. Odporúčame.  
Zarybnenie: Rybník je zarybnený predovšetkým kaprom.( v r. 2017 -9600- kg  kaprov!!)  Každoročne napúšťaná násad K3 (42-55 cm) Tiež sa pravidelne zarybňuje násadou zubáča, šťuky a lieňa. Zubáč a šťuka cca 1 ročná násada. Ulovili sa aj exempláre zubáča aj v dĺžke 80 cm. Lieň lovný 25-30 cm. V rybníku sa samozrejme nachádzajú aj sprievodné druhy rýb. Pleskáč, plotica, červenica, belica, jalec. Ale aj amur, úhor a občasne sa uloví aj sumec okolo 1 metra. 
3. Vodná nádrž DIVINKA (plocha 5,0 hektára) 3-5000-1-1
Charakteristika: Vodná plocha nádrže pri obci Divinka. Smer Žilina -Považská Bystrica po starej ceste. Vodná plocha leží hneď vedľa rieky Váh. Parkovanie vedľa rybníka. 
Zarybnenie: Rybník je zarybnený predovšetkým kaprom.( v r. 2017 -8900- kg  kaprov!!)  Každoročne napúšťaná násad K3 (42-55 cm) Tiež sa pravidelne zarybňuje násadou zubáča, šťuky a lieňa. Zubáč a šťuka cca 1 ročná násada.  Lieň lovný 25-30 cm. V rybníku sa samozrejme nachádzajú aj sprievodné druhy rýb. Pleskáč, plotica, červenica, belica, jalec. Ale aj amur, úhor. 
4. Štrkovisko BRODNO (plocha 2,0 hektára) 3-4080-1-1 (lov povolený po celý rok)
Charakteristika: Vodná plocha štrkovisko pri obci Brodno. Smer Kysucké Nové Mesto. 
Zarybnenie: Rybník je zarybnený predovšetkým kaprom.( v r. 2017 -3700- kg  kaprov!!)  Každoročne napúšťaná násad K3 (42-55 cm) Tiež sa pravidelne zarybňuje násadou zubáča, šťuky a lieňa. Zubáč a šťuka cca 1 ročná násada.  Lieň lovný 25-30 cm. V rybníku sa samozrejme nachádzajú aj sprievodné druhy rýb. Pleskáč, plotica, červenica, belica. Ale aj amur, úhor. Štrkovisko sa zarybňuje aj pstruhom dúhovým (30-40 cm) , cca 300 kg ročne. 
5. Materiálová jama Celulózka (plocha 2,0 hektára) 3-2240-1-1(lov povolený po celý rok)
Charakteristika: Vodná plocha materiálovej jamy pri vodnom diele Žilina . Z dôvodu účelového využitia revíru platí prísny zákaz vnadenia akýmkoľvek spôsobom. 
Zarybnenie: Rybník je zarybnený predovšetkým kaprom.( v r. 2017 -2400- kg  kaprov!!)  Každoročne napúšťaná násad K3 (42-55 cm) Tiež sa pravidelne zarybňuje násadou zubáča a úhora. Zubáč , 1 ročná násada. V rybníku sa samozrejme nachádzajú aj sprievodné druhy rýb. Pleskáč, plotica, červenica, belica. Štrkovisko sa zarybňuje aj pstruhom dúhovým (30-40 cm) , cca 1250 kg ročne.
6. Lom NEZBUD (plocha 1,2 hektára) 3-2030-1-1 (lov povolený po celý rok) 
Charakteristika: Vodná plocha zatopeného lomu pri obci Nezbudská Lúčka. ( Železničná zastávka Strečno - lom sa nachádza od zastávky asi 300 m) 
Lov je na  tomto rybníku trochu obtiažnejší keďže ide o veľmi hlbokú a studenú vodu. Lepšie je loviť na plavák. Počet miest vhodných na lovenie je taktiež trochu obmedzený. Ale pre rybároch ktorí skúšajú svoje možnosti je naozaj zaujímavým miestom. 
Zarybnenie: Rybník je zarybnený predovšetkým kaprom.( v r. 2017 -1800- kg  kaprov!!)  Každoročne napúšťaná násad K3 (42-55 cm) Tiež sa pravidelne zarybňuje násadou zubáča, šťuky a úhorieho monté. V rybníku sa samozrejme nachádzajú aj sprievodné druhy rýb. Pleskáč, plotica, červenica, belica. Tiež úhor. 
7. Vodná nádrž HRIČOV  (plocha 470 hektárov) 3-5090-1-1
Charakteristika: Vodná plocha nádrže VN HRIČOV od priehradného telesa  po úste rieky Rajčianka . Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi  ostrovmi a bójkami, je po celom ich obvode  vyhlásené za chránenú rybársku oblasť (CHRO), kde platí celotročný zákaz lovu rýb. V areáli firmy DAL (prístav a predaj štrkov) platí takisto celoročný zákaz lovu rýb. 
Zarybnenie: V nádrži sa nachádzajú takmer všetky druhy bežných rýb. Úlovky kaprov o hmotnosti 5-10 kg nebývajú zriedkavosťou. Taktiež sa v nádrži vyskytujú kapitálne liene aj pleskáče.  Nevýhodou lovu je stúpanie a klesanie vody. Počas nízkeho stavu je v niektorých častiach  rozsiahle bahno.
 
Kaprárske revíry- tečúca voda
1. Kysuca č. 1  3-1830-1-1
Rieka Kysuca  od ústia do Váhu po cestný most Žilina - Považský Chlmec. Lovná miera lipňa  je 30 cm, pstruha potočného 27 cm. 
Zarybnenie: Na úseku sa nachádazajú všetky druhy bežných rýb, okrem sumca. Občasne sa chytajú aj lipne, pstruhy potočné a pstruhy dúhové. 
2. Váh č. 13 3-4620-1-1
Čiastkové povodie rieky Váh  od železničného mosta pri ústí Rajčianky, po teleso priehradného múru VN Žilina. Na tomto revíry je upravená lovná miera pstruha potočného na 35 cm, pstruha dúhového 30 cm, lipňa 30 cm a sivoňa 30 cm .
Zarybnenie:  Jedná sa o lukratívny revír s výskytom všetkých bežných druhov rýb vrátane sumcov, a pekných kaprov. Odporúčame. 
3. Váh č. 13 3-4620-1-1
Čiastkové povodie rieky Váh od hranice chránenej rybej oblasti VD Žilina 100 m nad ústím Varínky (na pravom brehu)  od od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most Strečno-Vrútky (prvý železničný most proti prúdu rieky Váh) Na tomto revíre je upravená lovná miera pstruha potočného 35 cm ,pstruha dúhového 30 cm,lipňa 35 cm a sivoňa 30 cm. 
Zarybnenie:  Jedná sa o lukratívny revír s výskytom všetkých bežných druhov rýb, a pekných kaprov. Odporúčame. 
 
Lososové vody - Lipňové.
1.Váh č. 15 3-4640-5-1
Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta Strečno -Vrútky (prvý železničný most prot prúdu rieky) po ústie potoka Hoskora pri chatovej oblasti. Na tomto revíri je upravená lovná miera pstruha potočného 40 cm, lipňa 40 cm.
Úsek rieky od pravostranného prítoku  Starhradský potok V dĺžke 500 m v smere toku predstavuje " Chránenú rybiu oblasť" . Tento úsek je označený tabuľami. Na tomto úseku nie je možné loviť. 
Je tiež nutné dodržiiavať zákon  č. 543/2002 paragraf 16 ( Zákon o ochrane prírody a krajiny.) Jedná sa o piate pásmo ochrany prírody po celom ľavom brehu (proti prúdu rieky Váh) na ktoré nie je možné vstúpiť a ani loviť. 
Zarybnenie:  Jedná sa o lukratívny revír s výskytom všetkých bežných druhov rýb okrem kaprov. Predovšetkým však pstruhov potočných a dúhových.Nájdu sa aj trofejné kusy. Občasne sa uloví aj lipeň či sivoň. Úsek je aj s výskytom hlavátky, na ktoré treba mať v čase lovu hlavátkovú povolenku. V prípade že ju nemáte, ulovenú hlavátku ste povinný vrátiť späť vode. V tomto úseku sa dajú uloviť aj veľmi pekné podustvy ( 40-50 cm a tiež veľké mreny) 
2.Rajčianka č. 1  3-3130-5-1
Čiastkoví povodie rieky  Rajčianka  od prvého priečného stupňa  nad cestným mostom  Žilina  Strážov  po cestý most pod obcou  Lietavská Lúčka  vrátane úseku  Bitarovského potoka  po prvý most . V úseku vyznačenom tabuľami  nad a pod MVE Bánová  je zákaz lovu rýb . Lovná miera pstruha potočného je 30 cm, lipňa 35 cm. 
Jedná sa o  revír s výskytom predovšetkým pstruha dúhového, lipňa, pstruha potočného. Ale pomerne hojne sa vyskytujú aj jalce, mreny a podustvy. 
 
Lososové vody - Pstruhové.
2.Rajčianka č. 2 3-3140-4-1
Čiastkové povodie rieky Rajčianka od cestného mosta Lietavská Lúčka po pramene. Čierňanka  od ústia  do Rajčianky pri obci Kľače po pramene-mimo VN KOŠIARE. Lesnianka od ústia do Rajčianky  po pramene. Lovná miera lipňa je 35 cm , pstruha potočného 30 cm. Úsek od cestného mosta  na kúpalisko Laura  v Rajeckých Tepliciach po železničný most v Rajeckých Tepliciach predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO). 
Jedná sa o  dobre zarybnený revír s výskytom predovšetkým pstruha dúhového, pstruha potočného a v menšej miere aj lipňa. 
Varínka  č.1a 3-4780 -4-1
Čiastkové  povodie rieky Varínka od železničného mosta cez Varínku pri ústí do Váhu po pramene. Potoky Struháreň od ústia do Varínky po splav Bukovina . Biely potok od ústia Varínky po cestný most pri hoteli Jánošík a potok Kúr  od ústia do Varínky po pramene. V úseku vyznačeným tabuľami ako NPR  Tiesňavy platí zákaz lovu rýb celoročne. Lovná miera pstruha potočného 30 cm, lipňa 35 cm. Je nutné dodržiava § 16 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
Varínka č. 1b -4781-4-4
Čiastkové  povodie rieky Varínka   od obchodného domu LIDL  V Terchovej po NPR Tiesňavy.  V tomto revíri platí režim chyť a pusť. 
 
Na doplnení popisov všetkých revírov pracujeme. Zoznam je zatiaľ neúplný. 

Nezmeškajte žiadnu akciu a zľavu!

Chcete vedieť o zľavách a akciách skôr ako ostatní? Prihláste sa k newsleteru.